Filozoficko–sociologické aktivity F.S.Gamera

se váží k jedné z jejích dceřinných společností, kterou je

Mrtvá kráva.

Mrtvá kráva je dceřiná společnost pro vlastní povznesení na poli filozofickém, kulturním i politickém. Její hlavní aktivita spočívá v organizování pravidelných „Posezení za účelem vzájemného povznesení“, která jsou vždy monotematicky zaměřena. Jeden z účastníků diskuse, označený jako Černý Ota, je moderátorem a moderuje diskusi. V závěru pak dochází k finálnímu usnesení nad závěrem diskuse a odpovědí na některou z elementárních otázek vížících se k tématu. Na ukázku několik témat z předchozích sezon:

Momentálně natáčíme ,takže na filosoficko-společenské dýchánky až tolik času nezbývá. Až dotočíme všechno, co je rozpracováno (a že je toho dost, sledujte Web), dojde i na oživení Mrtvé krávy. Snad.