ve sportu a tělovýchově

Ano, F.S. Gamera se věnuje prostřednictvím volených zástupců ve volných chvílích i sportu. A to konkrétně například trochu zvláště těmto:

Jde o hru nikoli míčovou, ale kulovou. Pokud byste hledali její příbuzné v cizině, našli byste nejspíš LES BOULES nebo PÉTANQUE ve Francii a v anglicky mluvících zemích BOWLS nebo BOWLING (pozor, v USA jsou BOWLING kuželky).

Pro ty, kdo nevědí: Obě strany mají k dispozici stejný počet koulí*) a jednu společnou – takzvané „prasátko“. Cílem je dostat maximum svých koulí blíž k „prasátku“ než soupeř. Za každou kouli, která je blíž než první soupeřova, získává vítězný tým bod. Set končí, když se jednomu z týmů podaří dosáhnout (v našem případě) třinácti bodů.

*) Hrajeme s kovovými, s jakými se běžně hraje Pétanque. Ale i s dřevěnými se Beaujolais dá hrát velmi slušně...

Pár obrázků Gamery na petangue v Troji 2002

...Snad není třeba popisovat. Jenom upřesnění, nejsme odborníky přes biliár, ale přes pool (to je ten s dírama v rozích).

...Snad také není třeba popisovat. Jenom upřesnění, nejsme odborníky přes steely (s kovovými hroty), ale přes softy (to jsou ty s plastikovými hroty). Naše oblíbená hra je Cricket.

...